Water

Slim omgaan met water

Het Expo Business Parc springt zuinig om met water. Zo is er een buffertank voor regenwater op het terrein aanwezig met een capaciteit van 15.000 liter. Dit zogenaamde ‘grijswater’ wordt ingezet voor het spoelen van toiletten en urinoirs in de gebouwen. Het water dat via de daken opgevangen wordt, stroom naar de grote vijver tussen de gebouwen. Dit water is zeer geschikt voor irrigatie van het gras, de bomen en de planten op het park.

Waterbesparing in de praktijk

In de gebouwen op het Expo Business Parc zijn alleen waterbesparende installaties te vinden. Dit geldt voor waterkranen, urinoirs, toiletten en douches. Elk toilet heeft een spoelkeuzeknop of spoelonderbreker met maximaal 4 liter water per reservoir. Ook zijn de toiletfaciliteiten voorzien van handig te bedienen afsluiters voor watertoevoer.                        

Verspilling van drinkwater beperken

Door heldere monitoring stimuleert de Odin Groep de gebruikers op het park om het gebruik van water te beperken. Dit geldt met name voor het gebruik van drinkwater. Op de leidingen in de gebouwen zijn detectiesystemen geïnstalleerd. Daarmee is eventuele waterlekkage en schade snel op te sporen.

Antwoord op al uw vragen?

ExploriusNeem contact op met Ir. Marco Spekreijse, ontwikkelings-manager bij Explorius. Mail of bel: 0548 543 774. Expo Business Parc Water