Vervuiling

Voorkomen van vervuiling

Al in de ontwerpfase van het Expo Business Parc is goed nadacht hoe vervuiling van het milieu tegen te gaan. In de voorbereiding werd hiervoor samengewerkt met Waterschap Regge en Dinkel. Ook wordt in de hele bouwfase van het park rekening gehouden met het voorkomen van geluidsoverlast. De gebouwgebonden installaties zijn bovendien zo ontworpen dat ze geen geluidshinder veroorzaken in de omgeving.

Voorkomen van vervuiling

Omdat het Expo Business Parc ruim boven het oppervlaktewaterpeil liggen is het risico op vervuiling door overstroming vrij klein. Wel is samen met Waterschap Regge en Dinkel gezorgd voor voldoenden duurzame waterbergings- en infiltratiemaatregelen.

Verminderen broeikaseffect

De Odin Groep vraagt gebruikers van koudemiddelen te kiezen voor producten met een lage emissie. Dit om de bijdrage aan het broeikaseffect zo laag mogelijk te houden. Hetzelfde geldt voor toepassing van verwarmingssystemen waarbij NOx-emissie mimimaal is.

Antwoord op al uw vragen?

ExploriusNeem contact op met Ir. Marco Spekreijse, ontwikkelings-manager bij Explorius. Mail of bel: 0548 543 774. Expo Business Parc Vervuiling