Materialen

Bewuste inzet duurzame materialen

Voor de bouw van het Expo Business Parc heeft meer dan 80% van de hoofdbouwdelen een onderbouwde en verantwoorde herkomst. Hiermee voldoet het ook aan de ISO 140001-normering en aan de BRL 2011 (Bouwrichtlijnen volgens het bouwbesluit). Alle bouwmaterialen zijn nauwkeurig berekend om restafval tegen te gaan.

Reken op duurzaamheid

Er is een zogenaamde GreenCalc berekening uitgevoerd. Daarmee is de milieuprestatie van de gebouwen op het Expo Business Parc berekend. Met deze berekening is aangetoond dat er voor de bouw en aanleg van het park alleen zeer duurzame materialen ingezet zijn.

Onder hoofdbouwdelen wordt verstaan:

  • bouwkundige draagstructuur
  • begane grond vloer
  • overige vloeren
  • dak en/of gevels
  • binnenwanden
  • fundering
  • trappenhuis                       

Bescherming kwetsbare delen

Om beschadiging van de gebouwen en de inrichting van het park tegen te gaan, zijn beschermende maatregelen getroffen. Dit geldt vooral voor kwetsbare delen van het gebouw en het terrein. Denk daarbij aan bescherming van:
  • hoofdingang, openbare ruimte en doorgangen door gebruikers
  • bescherming bij intern transport voor binnenwanden, gangen, keukens
  • bescherming op de parkeerplaats van bebording en gevels

Antwoord op al uw vragen?

ExploriusNeem contact op met Ir. Marco Spekreijse, ontwikkelings-manager bij Explorius. Mail of bel: 0548 543 774.

Expo Business Parc Materiaal