Management

Management en duurzaamheid

Duurzaam bouwen en ondernemen begint bij een goede voorbereiding en vakkundig managen. In het ontwerp van Expo Business Parc is overal aan gedacht. De veiligheid voor de vakmensen op en rond de bouw, maar ook aan het vergaand beperken van overlast voor omwonenden en bedrijven in de buurt. Aan het voorwaarden scheppen om afvalstromen te scheiden. Maar ook aan heldere (schriftelijke) communicatie hierover op alle werkplekken.

Management volgens BREEAM

Binnen de ‘categorie Management’ gaat het om het stimuleren en toepassen van duurzaam bouwen. Daarnaast gaat het over het waarborgen van optimale omstandigheden op de bouwplaats. Het terrein is zo aangelegd dat de aan- en afvoerwegen zich zo min mogelijk kruizen.

Verantwoord omgaan met grondstoffen

De goed geïnstrueerde bouwers van het Expo Business Parc gaan op een milieubewuste manier om met de inzet van grondstoffen. Ze werken nauwkeurig en efficiënt om vervuiling van lucht en water tegen te gaan. De bouwmaterialen die ze gebruiken zijn op een verantwoorde en legale manier geproduceerd. Ook is voor iedereen duidelijk waar hij reststoffen moet scheiden voor hergebruik.                        

Meten is weten

In de bouwprocedure is het tegengaan van materiaalverspilling een constante factor. Hierover wordt onderling dan ook goed en helder gecommuniceerd. Er hangen om meerdere plekken duidelijke en gebruiksvriendelijke gebouwhandleidingen. Het verbruik van water, materieel en energie wordt constant gemonitord. Door voortdurend te meten en hierover te communiceren, blijft iedereen alert en bewust van wat hij doet.

Educatie over milieubesparing en duurzaam ondernemen

De Odin Groep richt in het hoofdgebouw (EBP1) van Expo Business Parc een kleine tentoonstelling in. Deze is gericht op milieubesparing en heeft dan ook vooral een educatief karakter. Het laat zien hoe duurzaam ondernemen het milieu positief kan beïnvloeden. Expo Business Parc nodigt mensen (jong en oud) straks actief uit om deze expositie te bezoeken.

Antwoord op al uw vragen?

ExploriusNeem contact op met Ir. Marco Spekreijse, ontwikkelings-manager bij Explorius. Mail of bel: 0548 543 774. Expo Business Parc Management