Landgebruik en Ecologie

Verantwoorde omgang land en ecologie

Het Expo Business Parc is aangelegd op bestaand bedrijventerrein. Het ligt binnen de bebouwde kom en buiten landschappelijk terrein. Daarmee scoort het binnen de BREEM-certificering maximaal! De Odin Groep voegt met de landschappelijke inrichting, zelfs nieuwe natuur toe.

Nieuwe natuur

De parkachtige inrichting biedt veel meer ruimte aan flora en fauna ten opzichte van de oude situatie. Samen met een erkend ecoloog is onderzocht welke plant- en diersoorten aanwezig zijn in het gebied. Om de natuur een handje te helpen zijn extra voorzieningen aangebracht:

  • er hangen drie vleermuiskasten in het plangebied.
  • er zijn twee nestkasten geplaatst voor slechtvalken.
  • er hangen vijf nestflats en neststraten voor huismussen.

Groene verbindingszone

De oevers en de bodem van de vijver zijn natuurvriendelijk aangelegd voor inheemse planten en diersoorten. De achterliggende Berflobeek is hieraan gekoppeld. Zo ontstond er een mooie uitbreiding van een groene verbindingszone door bebouwd gebied. 

Antwoord op al uw vragen?

ExploriusNeem contact op met Ir. Marco Spekreijse, ontwikkelings-manager bij Explorius. Mail of bel: 0548 543 774. Expo Business Parc Ecologie