Energie

Energiebesparing

Het ontwerp en de bouw van het Expo Business Parc is sterk gericht op zo laag mogelijk verbruik van energie. Hierin gaat ze heel ver. Voor verwarming wordt gebruik gemaakt van restwarmte uit het Datacenter en van een gasmotor warmtepomp. De gebouwen en het terrein zijn voorzien van energiezuinige verlichting. En waar mogelijk, wordt duurzame energie ingezet.

Alles gericht op energiebesparing

U doet als huurder van kantoorruimten, in meerdere opzichten uw voordeel met de energiebesparende inrichting van het Expo Business Parc. Minder kosten voor vaste lasten als elektriciteit, warmte en water, ‘voelt’ u elke maand. De kantoren op dit park hebben een EPC-waarde van 0,73. Dit ligt maar liefst 27% onder de voorgeschreven norm.

Iedereen doet mee

Met een uitgebreid monitoringsysteem wordt elke vorm van energiegebruik geregistreerd en bewaakt. De Odin Groep publiceert deze cijfers ondermeer in de ontvangstruimte van het kantorencomplex (EBP1) op een scherm. Slechts één van de dingen die er toe bijdragen om bewust met energie om te gaan. Samen werken aan vermindering van CO2-emissie. Om te beginnen binnen de kantoren door het primaire energiegebruik zo laag mogelijk te houden.                        

Slimme verlichting en zuinige liften

Alle verlichting in en rond de gebouwen op het Expo Business Parc zijn energiezuinig. Waar mogelijk wordt dit verder beperkt door inzet van bewegingsmelders waarna het licht ‘vanzelf’ aan- en uitgaat. De lifttechniek in het gebouw is zeer energiezuinig en bevat een systeem voor energie terugwinning. Het zelfde geldt voor alle apparatuur waarmee producten gekoeld en/of ingevroren worden.

Waarborg bij oplevering

Om te garanderen dat er gebouwd wordt zoals in de ontwerpfase is afgesproken, wordt afgesloten met een uitgebreide inspectie. Een warmteverlies- en luchtdoorlatendheidsmeting worden de energieprestaties vastgesteld.

Antwoord op al uw vragen?

ExploriusNeem contact op met Ir. Marco Spekreijse, ontwikkelings-manager bij Explorius. Mail of bel: 0548 543 774. Expo Business Parc Energie