Casestudy

BREEAM in cijfers

Duurzaam bouwen en ondernemen begint bij een goede voorbereiding en vakkundig managen. In het ontwerp van Expo Business Parc is overal aan gedacht. De veiligheid voor de vakmensen op en rond de bouw, maar ook aan het vergaand beperken van overlast voor omwonenden en bedrijven in de buurt. Er zijn voorwaarden geschapen om afvalstromen te scheiden met heldere (schriftelijke) communicatie hierover op alle werkplekken.

BREEAM-score

Bij de nieuwbouw en de ingrijpende verbouwing op het Expo Business Parc is duurzaamheid een primair uitgangspunt geweest. Het project Expo Business Parc is op sociaal- en economisch gebied al duurzaam vanwege het omvormen van een leegstaande expohal tot een data-/logistiekcenter. Ontwerp en realisatie van zowel het hoofdkantoor als het datacenter zijn gericht op de in dit verband zeer ambitieuze BREEAM-kwalificatie 'Excellent' (4 sterren, 70%) Het logistiekcenter zal de Breeam-kwalificatie ‘Very Good’ (3 sterren, 55%) behalen. Het ontwerpcertificaat voor het kantoor is inmiddels behaald. Wij verwachten daarnaast op korte termijn de procedure voor het ontwerpcertificaat voor het data- en logistiekcenter en de oplevercertificaten voor de drie gebouwen af te kunnen ronden.

Ontwerpmaatregelen

Het plan onderscheidt zich door een uitgesproken parkachtige opzet, met opvallend veel groen. Wat Expo Business Parc daarbij nog specialer maakt, is de aandacht voor het milieu. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van duurzame energiebronnen en energiezuinige verlichting en installaties. Hierdoor heeft het kantoor een zeer lage EPC (25% beter dan bouwbesluit). Monitoring van verbruikskosten van water en energie vindt plaats per verdieping. Materialen worden zorgvuldig geselecteerd, water wordt gerecycled en bij de inrichting van het terrein wordt optimaal rekening gehouden met flora en fauna.

Reductie milieu impact tijdens bouwproces

Tijdens het bouwproces zijn stappen ondernomen om de milieu-impact te beperken. Tijdens de bouw is voldaan aan actuele praktijkrichtlijnen voor bouwplaats beheer. De controle en rapportage van de afvalstromen worden door de afvalverwerker uitgevoerd. Het casco van het gebouw is voornamelijk gerealiseerd uit prefab bouwdelen, wat de impact op het milieu van de bouwactiviteiten op de locatie sterk heeft geminimaliseerd.

Ambities, planvorming

De intentie was om in deze tijd een duurzaam gebouw te maken. Het BREEAM certificaat kan een belegger ook financiële voordelen bieden.

Technische oplossingen

Voor zowel het kantoor als data-/logistiekcenter wordt onder andere gebruik gemaakt van 4L-spoeltoiletten en hergebruik van hemelwater d.m.v. een grijswatercircuit. Dit zorgt ervoor dat waterverbruik beperkt blijft. Voor het verbeteren van de EPC is naast een goede isolatie van wanden vloeren en daken, drievoudig glas (HR+++) energiezuinige verlichting, energiezuinige liften een gasmotorwarmtepomp toegepast. Deze keuzes zijn gemaakt, omdat ze voor de eindgebruiker een aantrekkelijke oplossing zijn (lager energieverbruik).

Proces, organisatie

Het project is ontworpen in een ontwerpteam en vervolgens middels een aanbesteding in opdracht gegeven aan een bouwkundige hoofdaannemer. De installateur is een nevenaannemer en maakte als bouwteam partner deel uit van het ontwerpteam. Alle adviseurs worden aangestuurd door Explorius Vastgoedontwikkeling. Tevens zijn alle partijen integraal betrokken bij BREEAM.

Kenmerken kantoor

 • Bruto vloeroppervlakte kantoor: 8.512 m² (NEN 2580)
 • Perceelsoppervlakte kantoor: ca. 7.600 m² (0,760 ha)
 • Verwacht energiegebruik: 381kWh/jaar/m2 BVO
 • Verwacht verbruik fossiele brandstoffen: 155 kWh/jaar/m2 BVO
 • Verwacht verbruik duurzame energiebronnen: 140 kWh/jaar/m2 BVO
 • Verwacht waterverbruik: 6,25 m³/persoon/jaar
 • Verwacht % watergebruik via hemelwater (grijs water): 30 %van wat hij doet.           

Kenmerken Kenmerken data- en logistiekcenter

 • Bruto vloeroppervlakte datacenter: ca. 8.339 m² (NEN 2580)
 • Bruto vloeroppervlakte logistiek center: ca. 3.672 m² (NEN 2580)
 • Perceelsoppervlakte Data-/logitiekcenter: ca. 26.800 m² (2,680 ha)
 • Opslagruimten: Nader te bepalen door gebruiker
 • Verwacht energiegebruik datacenter algemeen: 299 kWh/jaar/m2 BVO
 • Verwacht verbruik fossiele brandstoffen datacenter algemeen: 75 kWh/jaar/m2 BVO
 • Verwacht verbruik duurzame energiebronnen: 66 kWh/jaar/m2 BVO
 • Verwacht energieverbruik installatie datazaal bij 100% belasting: 6379731 kWh/jaar PUE datacenter : 1,10
 • WUE : 0,07m3/kW
 • Waterverbruik voor proceskoeling is 48 m3/jaar (er is geen sprake van watergekoelde koelmachines);
 • Verwacht waterverbruik: 5 m³/persoon/jaar
 • Verwacht % watergebruik via hemelwater (grijs water): 25 %

BREEAM-NL credits

Bij de afronding van het voorlopig ontwerp is de keuze voor BREEAM-NL certificering gemaakt. Nagenoeg alle credits waren toen nog haalbaar. Echter in overleg met opdrachtgever en de eindgebruiker is bepaald welke credits haalbaar en tevens wenselijk waren.

Kosten/baten

Voor een groot aantal credits levert de investering ook een bate op, bijvoorbeeld in geld, veiligheid of comfort. Bij de keuze voor credits is de kosten/baten afweging meegenomen.

Tips voor een volgend project

Nog eerder in het ontwerpproces helderheid krijgen over de eventuele BREEAM-NL certificering en duurzaamheidsambities, waardoor een hogere rating haalbaar is of keuze uit meer credits mogelijk is. Daarnaast tot in detail eisen verwerken in het bestek en tekeningen.

Antwoord op al uw vragen?

ExploriusNeem contact op met Ir. Marco Spekreijse, ontwikkelings-manager bij Explorius. Mail of bel: 0548 543 774.

Expo Business Parc Management