Afval

Afval beperken en scheiden

Nauwkeurige berekeningen vooraf en efficiënt inzetten van materialen, levert minder afval op. Dit ervaart u binnen het hele bouwproces en de aanleg van het Expo Business Parc. Met de aannemer van de bouw zijn hierover goede afspraken gemaakt. Alle vakmensen op de bouw zijn goed geïnstrueerd. Doordat zij bijhouden wat ze doen met materiaal- en afvalstromen is goed te traceren hoe dit verwerkt is.

Traceerbaar

De aannemers is verplicht om bouwafval te minimaliseren en te scheiden in verschillende afvalstromen. Hij moet aantonen dat 80% van het recyclebare bouwmateriaal wordt hergebruikt of gerecycled. De afvalinzamelaar/-verwerker beschikt over een VCA certificaat en een ISO 9001 en 140001 certificaat.

Heldere communicatie

Op het Expo Business Parc is een centraal punt voor opslag van recyclebaar afval. Met de gebruikers zijn heldere schriftelijke en mondelinge afspraken gemaakt over de afvalverwerking. Deze opslagplekken zijn:

  • Duidelijk aangewezen of gelabeld.
  • Binnen goed bereikbare afstand in of rond het gebouw.
  • Voorzien van schoonmaakmogelijkheden (water voor hergebruik).                        

Uitdaging huurders

Elke toekomstige huurder wordt uitgedaagd om mee te werken aan het vergaand beperken en scheiden van afval.

Antwoord op al uw vragen?

ExploriusNeem contact op met Ir. Marco Spekreijse, ontwikkelings-manager bij Explorius. Mail of bel: 0548 543 774. Expo Business Parc Afval